Dil Seçimi Türkçe English

ABAY

Bor Ürünleri Kullanım Alanları

BOR BİLEŞİKLERİNİN KULLANIM ALANLARI

 

BAZI ÖNEMLİ KONSANTRE VE RAFİNE BOR BİLEŞİKLERİNİN KULLANIM ALANLARI

Ürün

Kullanım Alanları
Kalsiyum Bor Cevheri
(Kolemanit)
Tekstil kalite cam elyafı, bor alaşımları,   metalurjik curuf yapıcı, nükleer atık depolama
Sodyum Bor Cevherleri
(Üleksit ve Probertit)
Yalıtım cam elyafı,
 borosilikat camlar, gübre
Tinkal
Rafine borların üretimi (deka-penta), sodyum perborat, susuz boraks, disodyum oktaborat, pentaborat, metaborat, 
Borik Asit
Antiseptikler, bor alaşımları, nükleer uygulamalar, yangın  geciktiriciler, naylon, fotoğrafcılık, tekstil, gübre, katalistler, cam, cam elyaf, emaye, sır, antiseptikler, kozmetik
Susuz Boraks
Gübreler, cam elyaf, cam, metalurjik curuf yapıcı, emaye- sır, yangın geciktirici, kaynak-lehimcilik,
Sodyum Perborat
Deterjan ve beyazlatıcılar, tekstil, dezenfektan ve bazı diş macunları
Disodyum Metaborat
Yapıştırıcı, deterjanlar, zirai ilaçlama, fotoğrafcılık, tekstil
Sodyum Pentaborat
Yangın geciktiriciler, gübreler
Rafine Boraks Dekahidrat
Yapıştırıcılar
Rafine Boraks Pentahidrat
Çimento, ilaç ve kozmetikleri, korozyon önleyici, böcek ve mantar zehirleri, elektrolitik rafinasyon, gübreler, yangın geciktiriciler, cam, cam elyafı, böcek ve bitki öldürücü, deri  ve tekstil
Disodyum Oktaborat Tetrahidrat
Yangın södürücüler, gübreler , tarım ilaçları ve ağaç koruyucular

 

BAZI ÖZEL BOR KİMYASALLARI İÇİN KULLANIM ALANLARI

Ürün

Kullanım Alanları

Amorf Bor
Askeri Piroteknik
Kristalin Bor
Nükleer Silahlar ve Nükleer Güç Reaktörlerinde Muhafaza
Bor Flamentleri
Havacılık için Kompozitler, Spor malzemeleri için Kompozitler
Bor Halidleri(tuzları)
İlaç Sanayii, Katalistler, Elektronik Parçalar, Bor Flamentleri ve Fiber Optikler
Özel Sodyum Boratlar
Fotoğrafçılık Kimyasalları, Yapıştırıcılar, Tekstil Bileşikleri, Deterjan ve Temizlik Malzemeleri, Yangın Geciktiricileri, Gübreler ve Zırai Araçlar
Fluoborik Asit
Kaplama Solüsyonları, Fluoborat Tuzlar, Sodyum Bor Hidrürler
Trimetil Borat
Sodyum Bor Hidrürler
Sodyum Bor Hidrürler
(Sodyum Borohidrat)
Özel Kimyasalları Saflaştırma, Kağıt Hamurunu Beyazlaştırma, Metal Yüzeylerin Temizlenmesi
Bor Esterleri
Polimerizasyon Reaksiyonları için Katalist, Polimer Stabilizatörleri, Yangın Geciktiricileri

 

ÖNEMLİ BOR MİNERALLERİ 

Bor mineralleri; bünyelerinde değişik oranlarda bor oksit (B2O3) içeren mineraller olup; ülkemizde yaygın olarak bulunan bor mineralleri; tinkal, kolemanit ve üleksit'dir. Dünya kolemanit rezervinin tamamına yakını ülkemizde bulunmaktadır.

Tinkal
Na2B4O7.10H2O
Kernit
Na2B4O7.4H2O
Kolemanit
Ca2B6O11.5H2O
Üleksit
Na Ca B5O9.8H2O
Datolit
Ca2B2O5.Si2O5.H2O
Hidroborasit
Ca Mg B6O11.6H2O

 

DÜNYA BOR REZERVLERİ  (Bin Ton-B2O3)

ÜLKE

GÖRÜNÜR EKONOMİK REZERV 

MUHTEMEL MÜMKÜN REZERV 

TOPLAM REZERV

TOPLAM REZERVDEKİ PAY (%)

Türkiye
227.000 624.000 851.000 72,20
A.B.D.
40.000 40.000 80.000 6,80
Rusya
40.000 60.000 100.000 8,50
Çin
27.000 9.000 36.000 3,10
Arjantin
2.000 7.000 9.000 0,80
Bolivya
4.000 15.000 19.000 1,60
 Şili 8.000 33.000 41.000 3,50
 Peru 4.000 18.000 22.000 1,90
 Kazakistan  14.000 1.000 15.000 1,30
 Sırbistan 3.000 0 3.000 0,30
TOPLAM (Bin Ton)
369.000 807.000 1.176.000 100,00

 

DÜNYA BOR ÜRETİCİLERİ

Dünyadaki önemli bor yatakları Türkiye, ABD ve Rusya'da yer almaktadır. Dünya toplam bor rezervi sıralamasında Türkiye %72'lik pay ile ilk sıradadır. Dünyadaki en önemli bor üreticileri; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Türkiye) ve Rio Tinto (ABD)'dur. Bu iki kuruluş dünya bor üretiminin yaklaşık %70'ini gerçekleştirmektedir.